Výroba

Podle zásady, že při výrobě vysoce přesných nástrojových systémů jsou bezpodmínečně nutné také přesné obráběcí stroje, vsadili jsme i ve výrobě nekompromisně na špičkovou techniku.

Abychom mohli obstát proti celosvětové konkurenci, efektivní a přesná výroba dílů  probíhá na nejmodernějších soustružnických, frézovacích a brousících strojích. Díky těmto zásadám můžeme mít naši hospodárnou výrobu v Německu a jsme konkurenceschopní v celosvětovém měřítku.

Nepřetržité investice do nových výrobních technologií a rozšíření našeho strojního parku, můžeme v posledních letech zvyšovat výrobní kapacity.