Kvalita

Preciznost – je naší každodenní činností. k tomu samozřejmě náleží průběžná kontrola kvality a profesionální management jakosti. U WTO se provádí nejen kontrola hotového výrobku, ale důraz je kladen i na výrobní proces, který je kontrolován a protokolován.

Všechny naše výrobky jsou měřeny na přesném třísouřadnicovém 3D přístroji.