Cyklově řízené soustruhy

Také při použití cyklově řízených soustružnických strojů je potřeba zabezpečit kompletní obrábění.WTO vyvinulo speciálně pro tyto stroje flexibilní nástrojový systém, který mimo klasického soustružení umožňuje také vrtat a frézovat pomocí poháněných nástrojových držáků.

Flexibilní nástrojový systém je založen na základním nástrojovém držáku s rychlovýměnným systémem upnutí, který se instaluje na příčné saně stroje.Základní nástrojový držák je vybaven pro připojení na pohonnou jednotku, která nástroj pohání. 

 Pomocí kompatibilních rychlovýměnných systémů mohou být manuálně upnuty soustružnické držáky stejně jako poháněné nástrojové držáky

Výhody nástrojových systémů WTO:

  • Vrtání, frézování, řezání závitů také mimo střed rotace součásti
  • Vysoká flexibilita a rychlá výměna nástrojů při použití rychlovýměnného systému
  • Základní nástrojový držák ve standardním provedení k upínání nástrojů VDI nebo Coromant Capto®
  • Různé velikosti nástrojových systémů jsou vhodné pro střední a větší cyklově řízená soustružnická centra